X
GO

           
           

Portør

Portørfaget er tilpasset deg som jobber med transport, forflytting, sikring av pasienter og brukere av helsetjenester. Portørfaget er en del av spesialist og primærhelsetjenesten og skal bidra til sikker og effektiv samhandling mellom ulike helsefaglige funksjoner. Opplæringen skal bidra til at portøren kan fungere godt tverrfaglig og legge grunnlag for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon av vurdering av langsiktige og daglige oppgaver og utfordringer i yrkesutøvelsen. Kurset forbereder og kvalifiserer deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven innen portørfaget.

 

Kursinnhold

Helsefremmende arbeid

Hovedområdet handler om å identifisere og rapportere fysiske og psykiske behov hos pasienter og brukere i deres miljø.


Kommunikasjon og samhandling

Hovedområdet handler om å kommunisere med og vise profesjonell omsorg for pasienter, brukere og pårørende. Hovedområdet handler også om kommunikasjon og samhandling med kolleger og annet helse- og innsatspersonell på tvers av fagområder om tilstanden til pasienter og brukere


Yrkesutøvelse

Hovedområdet handler om sikker og omsorgsfull forflytting og transport av pasienter og brukere ved hjelp av ulike metoder og bidra til et optimalt pasientforløp. Hovedområdet handler også om transport og arbeidsoppgaver knyttet til døde personer. Videre handler det om å forstå hvilken funksjon logistikken har i virksomheten og å følge prosedyrer og retningslinjer for mottak, oppbevaring og utlevering av varer, rengjøring, kontroll og vedlikehold.

 

Kurset gjennomføres på en kveld pr uke over ett semester.  Undervisningen foregår som klasseromsundervisning. Det vektlegges gruppearbeid, diskusjoner og oppgaveløsninger både individuelt og i grupper. 

 

Eksamen

Som praksiskandidat gjennomfører du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året. I juni og i desember.

Oppmelding skjer på www.privatisweb.no

 

Gjennomføring av den praktiske prøven.

For å kunne ta den praktiske delen av fagprøven, må du melde deg opp til Fagopplæringskontoret i dit hjemfylke.

Disse vurderer og godkjenner den praksisen som du har i det aktuelle faget og arrangerer den praktiske fagprøven.

Bestått prøve fører frem til fagbrev.

Nytt