X
GO

           
           

ADR - grunnkurs

ADR - grunnkurs

Grunnkurs og kurs innen klasse 1 og 7
ADR-grunnkurs

Kurset gir en innføring i lover og regler som gjeler for transport av farlig gods. Kurset fører frem til kompetansebevis for ADR-grunnkurs. Vi tilbyr også gjennomføring av ADR – tank, klasse 1 og klasse 7.

Kursinnhold

*ADR - forskriften
*Klassifisering
*Merking

*Ansvar i transportkjeden
*Merking og emballasje
*Dokumenter
*Transportørens oppgaver
*Førstehjelp, brannøvelse

De som har behov for ADR- grunnkurs bevis. Vi gjennomfører også kurs bedriftsinternt

Kurset gjennomføres over 21 timer.  Undervisningen foregår som klasseromsundervisning. Det vektlegges gruppearbeid, diskusjoner og oppgaveløsninger både individuelt og i grupper.

Etter gjennomført kurs kan ADR – prøve gjennomføres ved en trafikkstasjon.

 

Avsenderkurs kap. 1.3:
Alternativ 1: kl. 09.00-15.00
Alternativ 2: To kvelder fra kl. 17.00-20.00
Alternativ 3: Etter avtale

Nytt