X
GO

           
           

 G8 LASTEBILKRAN

G8 LASTEBILKRAN

Kurs for de med behov for kranopplæring
ADR - grunnkurs

ADR - grunnkurs

Grunnkurs og kurs innen klasse 1 og 7
Arbeidsvarsling

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på eller ved veg, skal ha opplæring i arbeidsvarsling.

Arbeidsgiver er ansvarlig for at opplæring blir gitt.

 

Kursinnhold

Alle som skal utføre arbeid på veg.  Med arbeid på veg, menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v.
 

Følgende tema inngår i opplæringen:
- personlig sikkerhet,
- personlig verneutstyr,
- varsling ved vegarbeid,
- sikring ved vegarbeid,
- ansvarsfordeling,

hvilket   personlig ansvar har den som arbeider på veg,
- hensyn til sikkerhet og fremkommelighet

 

 

Kurssted

Etter avtale


 

Kurstidspunkt:

Etter avtale

 

 

Nytt