X
GO

           
           

Løyvekurs
 Løyvekurset for person/turvogn og godstransport er tilpasset Yrkestransportlovens krav til løyveutdanningen. Kurset gir kunnskaper om norsk og europeisk samferdselspolitikk, lover og forskrifter som regulerer bransjen, helse- miljø og sikkerhet. Øvrige temaer er transport og logistikk, levering, betaling og forsikringsvilkår, grunnleggende innføring i bedriftsøkonomi og ledelse. Kunnskap om ansvar som løyveinnehaver, både økonomisk og i forhold til ansatte. 
Kursinnhold : 

- Samferdsel 

- Lover og forskrifter 

- Helse - miljø og sikkerhet 

- Bedriftsøkonomi 

- Gjeninnføring i ledelse Kurset gjennomføres over 20 timer. 

Kursstart : 20 januar 2022, klokken 17. 00 - 20.00 

Kurssted: Kjeller Vest 8

Kurspris : 8.000.- Materiell kommer i tillegg. 

Nytt