X
GO

           
           

Grunnkurs logistikk
Effektivisering av varestrømmer 
6 dager, 3 samlinger 
 
Sted: OSLO
 
Gjennomføres på følgende datoer; 12,13 september, 20,21 oktober og 24 og 25 november.
 
Pris kr. 16.400,- 
 
Helhetlig logistikk med fokus på innkjøp, material- og produksjonsstyring, lager, distribusjon og transport. 
 
Styring, utvikling og organisering av fysisk vareflyt og prosesser. 
 
Praktiske verktøy for analyse og utvikling av virksomhetens logistikk. 
 
Prisen inkluderer alt kursmateriell, lunsj alle dager og eksamen. 
 
- Innlevering av prosjektoppgaver 
 
- Eksamen 
 
- Kursene er ikke MVA-pliktige.
 
Nytt