X
GO

           
           

Lagerstyring
Obligatorisk for sjefer innen salg, innkjøp, lager, produksjon og logistikk 
6 dager, 3 samlinger 
 
 Sted: Oslo 
 
Kursdatoer: på forespørsel 
 
 
 
Pris kr. 17.400 
 
 
 
- Analyse og utvikling av lagervirksomheten. 
 
- Differensiert og praktisk lagerstyring. 
 
- Lagerpåfylling og fastsettelse av sikkerhetslager. 
 
- Høy leveringsservice og samtidig lav kapitalbinding. 
 
 
 
 Prisen inkluderer alt kursmateriell, lunch alle dager og eksamen i Oslo. 
 
- Innlevering av prosjektoppgaver 
 
- Eksamen 
 
- Kursene er ikke MVA-pliktige.
 
Nytt