X
GO

           
           

YSK og forlengelse

Publisert

Yrkessjåførkompetansen som har utløpt/utløper i perioden 1.september 2020 til 30.juni 2021 gis 10 måneder forlenget gyldighet, regnet fra yrkessjåførbevisets utløpsdato.

Forlengelsen gjelder for kjøring i hele EØS. Ved kontroll må du kunne dokumentere yrkessåførkompetanse med kode i førerkort eller eget yrkessjåførbevis selv om dette har utløpt.

Yrkessjåførkompetanse som utløper 1.juli 2021 eller senere blir ikke forlenget. Dette betyr at yrkessjåførkompetansen må fornyes på vanlig måte før utløpsdato for at den skal ha uavbrutt gyldighet.

Opprinnelig utløpsmåned:    

Ny utløpsmåned:

september 2020                                                  juli 2021

oktober 2020

   august 2021

november 2020

   september 2021

desember 2020

   oktober 2021

januar 2021

   november 2022

februar 2021

   desember 2022

| Return
Arkiv