X
GO

           
           

Smitteverntiltak

Publisert

Ved gjennomføring av kurs følger vi de nasjonale reglene for smittevern og gjennomføring av kurs i yrkessammenheng.

Følgende smitteverntiltak gjelder fra 4 januar 2021:

Maksimalt 9 deltakere 

Alle kursdeltakere må være friske ved gjennomføring av kurset

Hold deg hjemme dersom du er syk

Test deg dersom du har luftveissymtomer

I kommuner med strengere restriksjoner enn de nasjonale vil kurs kunne bli avlyst eller utsatt. 

Vi følger de råd som til enhver tid kommer fra Folkehelseinstituttet og eventuelt lokale bestemmelser.

Avlysning / utsettelse vil bli vurdert 

Ta kontakt med oss dersom du er i tvil.

| Return
Arkiv